Henriette Aalfs


 • doelgericht 
 • innovatief 
 • pionier 
 • strategie
 • verbinden
 • oplossen
 • invoelen
 • durf
 • efficiënt
 • analyse

Wat mij drijft

 • Kansen creëren voor jong en oud, zodat iedereen méé kan doen
 • Organisaties bij elkaar brengen, die allen werken aan een stukje van dezelfde puzzel en hier een samenhangend geheel van maken
 • Oplossingen bedenken en de koers uitzetten. Zichtbaar, sterk maar ook buigzaam

Ik neem mee een goede gevulde gereedschapskist met:

 • Kennis van onderwijs, voorschoolse voorzieningen en sociaal domein
 • Ervaring in veranderingsprocessen op strategisch, tactisch en operationeel niveau
 • Integrale kennis van en ervaring met inhoud beleid en bedrijfsvoering

Ik ben inzetbaar bij:

 • Kwartiermaker
 • Procesbegeleider
 • Beleidsadviseur
 • Project- en programmamanagement