Cobi van Liere

In de gemeente Assen ben ik in 2017 betrokken geweest bij de harmonisatie van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. Dit is in Assen gecombineerd met de vorming van IKC’s op alle basisscholen in Assen. Een zeer omvangrijk proces dat heeft geleid tot een nieuwe ‘bouwwerk’ voor 0-13 jarigen met als gezamenlijk uitgangspunt om kinderen datgene te bieden waardoor ze zich optimaal kunnen ontplooien.
Als vervolg op het harmonisatie/IKC proces ben ik momenteel bezig met de opdracht om het vve beleid in Assen te herzien. In 2019 zijn er nieuwe (rijks)regels van kracht voor de verdeelsystematiek van onderwijsachterstandsmiddelen én voor de doelgroepbepaling. Een goed moment dus om te reflecteren op wat er tot nu toe bereikt is en om een nieuwe vve koers voor de komende jaren te bepalen.  
Daarnaast ben ik projectleider voor de aanpak van laaggeletterdheid. Samen met een netwerk van organisaties (taalaanbieders, vindplaatsen) bundelen we krachten om zoveel mogelijk laaggeletterden te bereiken en te helpen aan passende (taal)ondersteuning.