Carla Pelgröm

Op dit moment actief in de doorontwikkeling van de professionalisering van sociale wijkteams 0-100. Daarnaast actief in een kleine gemeente met onderwijs en jeugdhulp en Voor- en Vroegschoolse Educatie (invoering 16 uur en verdere integratie met IKC's).

Recent afgeronde opdrachten:
- projectleider verbinding onderwijs-jeugdhulp inclusief passende kinderopvang 
- trainer integraal samenwerken binnen een gemeente