Passend Onderwijs & Jeugdhulp

Passend onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs. Het ontwikkelen van individuele leerroutes waarbij aangesloten wordt bij talenten en mogelijkheden van kinderen vormt een grote uitdaging voor het onderwijs. Het werken in de scholen verandert drastisch. 
De transformatie van de jeugdhulp biedt gemeenten de ruimte en mogelijkheden om de zorg voor jeugd effectief in te zetten. Het verbinden van onderwijs (en opvang) en zorg biedt nieuwe kansen om tijdig de juiste zorg en begeleiding in te zetten.

Wij van SINN  hebben de expertise om

  • professionals in onderwijs en (jeugd)hulp aan elkaar te verbinden en een eenduidige zorgroute te ontwikkelen. Welzijn nauw verbonden met pedagogisch pact.
  • een verbinding te maken tussen gemeenten en onderwijs op het terrein van zorg voor kinderen.
  • organisaties en mensen te verbinden: doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen vormgeven, visie ontwikkelen, werken in en met professionele leergemeenschappen