Actuele Thema's

Herinrichting sociale domein

De gemeenten en organisaties hebben de taak om ondersteuning en zorg dichter bij mensen te organiseren. Tegelijkertijd moet dit allemaal een stuk goedkoper. Dit kan alleen maar als we er in slagen om:

  • Inwoners zelfsturing te geven bij het vormgeven van deze zorg. Dit kan door  zorgarrangementen te ontwerpen waar eigen inzet van mensen gecombineerd kan worden met die van professionals
  • Professionals aan het werk te zetten die ruimte hebben om maatwerk te bieden en niet gebonden zijn aan gestandaardiseerd aanbod. Dit betekent dat organisaties anders moeten gaan werken en gemeenten anders moeten gaan financieren.
  • Binnen gemeenten vraagt dit om een nieuw type ambtenaar: een ambtenaar 2.0 die verbindt en faciliteert en de werkt aan ontkokering. Niet denken vanuit de regels maar vanuit het gewenste resultaat en maatschappelijk beoogde effect.

 SINN kent de dilemma’s, de beschikbare oplossingen en zoekt met gemeenten en organisaties naar de  manier waarop we het sociale domein kunnen toerusten voor deze nieuwe taken.